در سال 2020 با همه گیری ویروس کوید 19 رویکرد جهانی به بهداشت و نظافت برای همیشه تغییر کرد. قرارگرفتن در معرض میکروب‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها موجود در هوا یکی از مهم‌ترین خطرات زیست ‌محیطی است که مردم با آن رو به ‌رو هستند. این ذرات معلق در هوا به سرعت در فضاهای بسته منتقل می شوند و به دلیل اینکه افراد بیشتر زمان خود را در محیط‌های داخلی سپری می‌کنند، خطرات تهدیدکننده ای همچون گسترش بیماری های پاندمی را به همراه دارند.
برخی از میکروب ها میتوانند چند ساعت بر روی وسایل و سطوح زنده بمانند که لمس این سطوح به گسترش بیماری کمک میکند. با توجه به مواد مغذی و محیط مناسب بعضی از میکروارگانیسم ها می توانند هر 20 دقیقه تقسیم و تکثیر شوند. این موضوع نشان دهنده آن است که چرا علائم بیماری اغلب پس از تماس با میکروب های مضر به سرعت ظاهر می شوند. قطع کردن این زنجیره انتقال با رعایت بهداشت مناسب هوا امکان پذیر است.

کاربری تخصصی پزشکی زیبایی

تحقیقات انجام شده در سال های اخیر نظریه انتقال میکروارگانیسم های موجود در بخارات ناشی از لیزرها را به شدت تقویت کرده است. بسیاری از سیستم‌های لیزری در اثر برخورد با بافت هدف، بخارات حاوی ذرات کمتر از 10میکرون آلوده به میکرو ارگانیسمها تولید می‌کنند که در محیط اطراف رها می‌شود. برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی سلامتی در هنگام خدمات لیزری پوست شامل خدمات زیبایی و درمانی توسط لیزر ضدعفونی کردن محیط بسیار حائز اهمیت است.
شرکت ایده های کوچک به دنبال راهکار برای مقابله با این خطرات محصولات نوآورانه بهین پاک را به بازار عرضه کرده است. بهین پاک با فرمولاسیون نوین و توسعه یافته با تغییر دادن پروتئین و حل کردن چربی، میکروب ها را از بین میبرد و یا دناتوره می کند.
ترکیبات قوی پهین پاک، فضای شما را با از بین بردن 99.99 درصد ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ ها درعرض چند دقیقه ضد عفونی می کند. اسامی تعدادی از آنها در جدول زیر ذکر شده است

لیست باکتری ها ، ویروس ها و قارچ هایی که بهین پاک قابلیت از بین بردن آن ها را دارد

باکتری ها ویروس ها قارچ ها
سودوموناس آئروژینوزا پلیوویروس کاندیدا آلبیکنس
اشریشیا کلی  آدنوویروس آسپرژیلوس برازیلینسیس
استافیلوکوکوس ارئوس مورینه نوروویروس
انتروکوکوس هیرا